zaterdag 7 maart 2009

Pensées

Quelques mots : dessins, écriture, il y a longtemps Le Patient Anglais, figures humaines dessinées, peintes. Ecritures, les langues, Babel, image, dessin.

Enkele woorden : tekeningen, schrift, lang geleden The English Patient, menselijke figures, getekent, geschilderd. Schriften, talen, Babel, beeld, tekening.

Geen opmerkingen: