woensdag 11 maart 2009

4MEN 4ELE-MEN-TS expo

De la difficulté de travailler en groupe, un des co-exposants claque la porte avec fracas. Il faut réagir. A moi de trouver des solutions.

Nous réussirons.

Met een groep werken wordt vaak moeilijk, een van mijn co-exposanten stopt plots met het project. Wij moeten reageren, oplossingen, andere ideen, zoeken.

Dat zal lukken.

zaterdag 7 maart 2009

Pensées

Quelques mots : dessins, écriture, il y a longtemps Le Patient Anglais, figures humaines dessinées, peintes. Ecritures, les langues, Babel, image, dessin.

Enkele woorden : tekeningen, schrift, lang geleden The English Patient, menselijke figures, getekent, geschilderd. Schriften, talen, Babel, beeld, tekening.